RSS und Atom Feed Reader Online

VirtualBoard

Informatii pentru dezvoltarea afacerilor

Strategia pentru transformarea afacerii

În cadrul metodologiei BTM, etapa de proiectare a strategiei de transformare organizațională leagă programul de transformare de schimbările fundamentale ale mediului de afaceri și ale direcției de dezvoltare a organizației. De asemenea, metodologia BTM ia în considerare premisa că succesul procesului de transformare a afacerii depinde de elemente strategice care generează transformări, deoarece dau naștere unor noi modele de afaceri, câteva exemple în acest sens fiind: lansarea pe piață a unor noi tehnologii, cum ar fi cloud computing; intensificarea competitivității la nivel global, cum ar fi noi competitori, produse sau servicii alternative; noi trenduri demografice, cum ar fi creșteri în India și America de Sud sau scăderi în Europa și SUA; greșeli interne ale organizației. În cazul în care elementele generatoare de transformare nu sunt strategice, ci țin mai mult de interpretările personale ale liderilor sau stakeholderilor cheie ai organizației, […]

Articolul Strategia pentru transformarea afacerii apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 30.03.2022 um 12:20:14 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoard

Rolurile și responsabilitățile managerilor de program și de proiect

Exista anumite diferențe între managementul de program și cel de proiect, iar cunoașterea sarcinilor și responsabilităților fiecărui manager este vitală pentru buna dezvoltare a afacerii. Managementul de program are ca scop alocarea resurselor necesare proiectului pentru obținerea rezultatelor dorite, iar managementul de proiect are ca obiectiv întreprinderea unor activități care să gestioneze corect și eficient costurile, timpul și riscurile posibile într-un proiect.

Articolul Rolurile și responsabilitățile managerilor de program și de proiect apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 13.12.2021 um 08:02:51 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoard

Rolul managementului de program și de proiect în transformarea afacerii

Pentru transformarea și dezvoltarea eficientă a afacerii trebuie să cunoașteți rolul managementului de program și de proiect. Managementul de program are ca scop planificarea și coordonarea programului pentru ca acesta să atingă obiectivele dorite. Acesta gestionează costurile, calitatea și durata programului și oferă o viziune strategică a scopului final urmărit.

Articolul Rolul managementului de program și de proiect în transformarea afacerii apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 13.12.2021 um 08:02:50 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoard

Etapa de implementare a Schimbării Managementului Organizațional

În etapa de implementare se urmărește derularea Master Planului pentru Implementare și aplicarea corecțiilor necesare pentru finalizarea cu succes a schimbării și obținerea rezultatelor dorite. Pe scurt, implementarea propriu-zisă a schimbării înseamnă dezmembrarea vechiului mod de a face lucrurile și de a gândi, învățarea noului mod și monitorizarea întregului proces pentru a păstra direcția dorită.

Articolul Etapa de implementare a Schimbării Managementului Organizațional apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 13.12.2021 um 08:02:23 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoard

Evaluarea și întărirea gradului de pregătire a organizației pentru schimbare

Evaluarea gradului de pregătire și a capacității pentru schimbare permite echipei de management să stabilească dacă organizația poate să facă ceea ce trebuie pentru a implementa cu succes procesul de schimbare dorit. Ambele elemente supuse evaluării sunt influențate de diverși factori, precum gradul de competență, frica angajaților, obiectivele și prioritățile curente, angajamentul și responsabilitățile curente, termenele limită și resursele disponibile.

Articolul Evaluarea și întărirea gradului de pregătire a organizației pentru schimbare apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 13.12.2021 um 07:56:09 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoard

Analizarea Schimbării Managementului Organizațional

Analizarea schimbării managementului se concentrează pe definirea stării dorite (soluția), stabilirea magnitudinii efortului de implementare, resurselor și duratei necesare pentru implementare și pregătirea organizației pentru implementare. unt necesare o cultură organizațională, relații, recompense și tehnologii care să sprijine oamenii și nu numai operațiunile, vânzările și rezultatele.

Articolul Analizarea Schimbării Managementului Organizațional apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 13.12.2021 um 07:53:30 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoard

Fundamentarea necesității Schimbării Managementului Organizațional și stabilirea rezultatelor dorite

Fără fundamentarea clară a necesității implementării procesului de schimbare, niciuna dintre persoanele din comunitatea proiectului nu se va angaja pe calea schimbării. Fundamentarea schimbării și identificarea rezultatelor dorite ajută oamenii să ajungă la o viziune comună pentru lideri și stakeholderi, evitând apariția rezistenței, confuziei și nesiguranței printre angajați. Fundamentarea schimbării trebuie să conțină următoarele elemente: motivul schimbării, motoarele schimbării, tipul schimbării, punctele de control ale schimbării, impactul inițial asupra oamenilor și organizației, grupurile țintă, aria de implementare, gradul de urgență.

Articolul Fundamentarea necesității Schimbării Managementului Organizațional și stabilirea rezultatelor dorite apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 13.12.2021 um 07:49:26 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoard

Stabilirea strategiei generale a Schimbării Managementului Organizațional

Construirea unei strategii de schimbare implică identificarea următoarelor 12 elemente: valorile și principiile leadershipului, conducerea schimbării, inițiativele cheie, prioritatea și poziționarea transformării în cadrul organizației, strategia de integrare a proiectelor multiple, acțiunile care să atragă atenția oamenilor, planurile pentru asigurarea angajamentului, strategiile de accelerare, resursele estimate și graficul activităților.

Articolul Stabilirea strategiei generale a Schimbării Managementului Organizațional apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 13.12.2021 um 07:43:00 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoard

Stabilirea strategiilor în procesul de Schimbare a Managementului Organizațional

Este esențială stabilirea strategiilor pentru gestionarea dinamicii politicii interne din timpul proceselor de schimbare organizațională. Aceasta se datorează în principal dorinței oamenilor de a-și urmări interesul propriu, fără a lua în considerare organizația per ansamblu. Incertitudinea și riscurile care însoțesc începutul transformării în organizație pot cauza haos, competiție și chiar un comportament răuvoitor din partea oamenilor.
Este preferabil să abordați aceste manifestări ale politicii interne a organizației în mod direct, deschis și conștient, deoarece au puterea de a submina orice inițiativă de schimbare. O abordare pozitivă în acest sens este susținută de efortul de dezvoltare al relațiilor, al echipelor și mai ales efortul de dezvoltare personală.

Articolul Stabilirea strategiilor în procesul de Schimbare a Managementului Organizațional apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 13.12.2021 um 07:41:00 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoard

Pregătirea Schimbării Organizaționale și rolurile de leadership

Pregătirea Schimbării Organizaționale are drept scop stabilirea unei intenții de schimbare clară și comună, respectiv a unei strategii pentru o transformare de succes. Procesul de schimbare începe în momentul în care se înregistrează un semnal de alarmă iar factorii de decizie din organizație decid că este necesară schimbarea.
Faza I a procesului de schimbare este de o importanță critică și acoperă aprox. 50-60% din deciziile care pregătesc strategia și planul de schimbare. Prin urmare, se recomandă o atenție deosebită pentru această fază, astfel încât să se asigure definirea și proiectarea unui proces de schimbare de succes.

Articolul Pregătirea Schimbării Organizaționale și rolurile de leadership apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 13.12.2021 um 07:39:34 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoard

Managementul Schimbării Organizaționale – Metodologia Change Leader’s Roadmap

Spre deosebire de componenta Managementul Schimbării Organizaționale a metodologiei BTM (Business Transformation Management), metodologia CLR (Change Leader's Roadmap) oferă o abordare aprofundată a fiecărei etape a procesului de schimbare organizațională, însoțită de instrumentele adecvate.

Articolul Managementul Schimbării Organizaționale – Metodologia Change Leader’s Roadmap apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 13.12.2021 um 07:34:13 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoard

Transformarea Managementului Proceselor

Transformarea Managementului Proceselor necesită mai multe etape pentru ca transformarea afacerii să fie de succes. În etapa de pregătire a inițiativei de Management al Proceselor (envisioning), două elemente principale sunt luate în considerare: cadrul de lucru al proceselor și evaluarea grupului de maturitate al proceselor.
adrul de lucru al proceselor este o hartă care ajută în coordinarea activităților Managementului Proceselor, respectiv în identificarea și poziționarea relativă unele față de altele a elementelor majore ale afacerii.

Articolul Transformarea Managementului Proceselor apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 13.12.2021 um 07:28:00 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoard

Ce este managementul proceselor?

Managementul proceselor este o abordare integrată de management, prin care se urmărește dezvoltarea capacității organizaționale de facilitare a excelenței și inovării în afaceri, acoperind o gamă largă de aplicații. În esență, procesele sunt ceea ce fac organizațiile sau cum se desfășoară activitatea organizațională. În acest context, se poate spune că transformarea organizațională înseamnă de fapt transformarea proceselor.

Articolul Ce este managementul proceselor? apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 13.12.2021 um 07:22:19 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoard

Analiza zonelor de risc și planul de răspuns la riscuri

Evaluarea unui studiu de caz al schimbării implică analiza profundă a zonelor de risc identificate în faza de lansare, precum și identificarea riscurilor operaționale specifice. Analiza zonelor de risc oferă o viziune imparțială asupra oricărei inițiative de transformare, transparența riscurilor principale asociate cu inițiativele individuale, o prezentare generală a zonelor de risc specifice cu potențial de influența semnificativ obținerea unei transformări a afacerii de succes.

Articolul Analiza zonelor de risc și planul de răspuns la riscuri apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 10.12.2021 um 13:30:52 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoard

Gestionarea și evaluarea riscurilor în transformarea afacerii

Gestionarea riscurilor în contextul de management al transformării afacerii (BTM) implică identificarea, evaluarea, generarea de răspunsuri și monitorizarea sistematică a amenințărilor și transformărilor legate de inițiativele de schimbare a afacerii. Această abordare urmărește o gestionare a riscurilor de manieră integrată și bazată pe cooperare, la nivelul întregii organizații. În managementul transformării afacerii gestionarea strategică a riscurilor asigură alinierea inițiativelor de transformare la obiectivele afacerii, ținând cont și de posibilitatea ca schimbările alese să nu satisfacă nevoile viitoare.

Articolul Gestionarea și evaluarea riscurilor în transformarea afacerii apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 10.12.2021 um 12:11:23 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoard

Managementul riscurilor în transformarea afacerii

Riscul poate fi definit ca o formă de incertitudine referitoare la rezultate viitoare, cu implicații negative sau pozitive asupra acestor rezultate. În acest context, riscul poate fi atât o amenințare la succesul unei transformări a afacerii cât și o oportunitate de dezvoltare sau extindere a valorii unei astfel de transformări. Diferite nivele de risc se regăsesc în aproape fiecare inițiativă pe care organizația o poate avea. Managementul eficient al riscurilor este, astfel, esențial pentru succesul acestor inițiative, în special atunci când au o arie de acoperire extinsă și complexă, așa cum este cazul transformărilor afacerii.

Articolul Managementul riscurilor în transformarea afacerii apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 10.12.2021 um 12:04:39 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoard

Executarea planului beneficiilor și evaluarea rezultatelor

Planul beneficiilor trebuie menținut și actualizat ca parte integrantă a planului de transformare, iar rețeaua beneficiilor dependente și planul beneficiilor și schimbărilor trebuie să reflecte așteptările programului. Odată realizate anumite schimbări importante sau dacă studiul de caz al afacerii devine mai puțin valid este importantă planificarea uneia sau mai multor „revizuiri ale valorii”, pentru revalidarea studiului de caz al transformării. Pe măsură ce transformarea evoluează, în mod inevitabil planurile se vor schimba atât pe fondul modificării resurselor și personalului, cât și a evenimentelor neașteptate ori a problemelor ce trebuie gestionate.

Articolul Executarea planului beneficiilor și evaluarea rezultatelor apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 10.12.2021 um 12:01:30 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoard

Planificarea realizării beneficiilor în procesul transformării afacerii

Procesul de planificare a realizării beneficiilor este definitoriu pentru faza de lansare a transformării afacerii, iar derularea acestuia presupune realizarea următoarelor activități: identificarea responsabililor cu realizarea schimbării și obținerea beneficiilor, realizarea analizei valorii de bază, dezvoltarea studiului de caz final (business case) și crearea planului de realizare a beneficiilor.

Articolul Planificarea realizării beneficiilor în procesul transformării afacerii apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 10.12.2021 um 11:48:41 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoard

Managementul valorii în transformarea afacerii

Managementul valorii alături de managementul riscurilor și managementul strategic susțin rațiunea transformării afacerii și contribuie la înțelegerea realistă a ceea ce se poate obține și a factorilor de influență a succesului.
Managementul valorii este o activitate esențială în fiecare etapă a transformării afacerii, în special dacă se dorește obținerea valorii maxime ca urmare a schimbării. Valoarea se referă atât la beneficiile financiare așteptate, ca urmare a transformării afacerii, cât și la îmbunătățirile percepute de stakeholderii interni și externi ai organizației, respectiv: îmbunătățirea performanțelor, a opiniilor referitoare la organizație, a modului în care aceasta se conduce sau a imaginii acesteia.

Articolul Managementul valorii în transformarea afacerii apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 10.12.2021 um 11:35:05 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoard

Procedura de dezvoltare a strategiei pentru transformarea afacerii

Procedura de dezvoltare a strategiei pentru transformarea afacerii este constituită din următorii pași: inițierea proiectului de dezvoltare a strategiei pentru transformarea afacerii, colectarea datelor inițiale, analiza nevoilor și cauzelor transformării, proiectarea viziunii afacerii, proiectarea modelului de afacere și elaborarea planului integrat de transformare.

Articolul Procedura de dezvoltare a strategiei pentru transformarea afacerii apare prima dată în VirtualBoard.

Veröffentlicht am 10.12.2021 um 11:04:40 Uhr - Kategorie: TRANSFORMAREA AFACERII - Autor: VirtualBoardWebhosting bei Alfahosting - jetzt kostenlos testen!